Mobile menu trigger
nl en de
Account Favorites Bag
Close
nl en de
Account

Interviews

Interviews -

LAAT JE INSPIREREN DOOR Marjan Sax

Feministisch activist en politicoloog Marjan Sax is adviseur in de goededoelensector en als vrijwilliger betrokken bij onder andere We Are Here, een groep ongedocumenteerde vluchtelingen die aandacht vraagt voor hun situatie. Zij richtte in 1983 met vier anderen Mama Cash op, een stichting die wereldwijd vrouwenprojecten financieel ondersteunt.

Actievoeren zit Marjan in het bloed. Ooit was ze lid van de feministische actiegroep Dolle Mina. En dat we een vak als vrouwenstudies (nu vaak genderstudies) kunnen volgen, is mede te danken aan de niet-aflaatbare inzet van Marjan, die samen met anderen vocht voor meer aandacht in de wetenschap voor vrouwen aan de Universiteit van Amsterdam. Je weet het misschien niet, maar veel van de rechten en verworvenheden die wij als vrouwen nu hebben zijn mede bevochten door haar. Onze vrijheid danken we aan dit soort doordenkers en doorzetters, aan mensen die onrecht keer op keer aan de schandpaal durven nagelen.

‘Je hebt persoonlijke vrijheid en maatschappelijke vrijheid,’ schetst Marjan, ‘en die twee hangen nauw samen. Persoonlijke vrijheid is dat je je leven in kunt richten zoals je dat zelf wilt. Maatschappelijke vrijheid gaat over de omstandigheden waarin je leeft die bepalen of je persoonlijk vrij kúnt zijn. Of je als vrouw bijvoorbeeld onafhankelijk kunt of mag zijn en over je eigen lichaam mag beschikken.’

Hier in Nederland leven we in een vrij land, maar vrij kunnen zijn is lang niet overal een vanzelfsprekendheid. Zeker niet voor vrouwen, die zich – soms bij wet – dienen te conformeren aan de man, geen zelfbeschikkingsrecht hebben of geen kansen krijgen op de arbeidsmarkt, simpelweg omdat ze vrouw zijn. Een kwalijke zaak. Als feministisch activist dokterde Marjan daarom met vier anderen een plan uit voor een vrouwenfonds, waarbij ze haar eigen erfenis inzette voor hulp aan anderen. Stichting Mama Cash werd het vrouwenfonds gedoopt, en die organisatie ondersteunt overal ter wereld initiatieven van vrouwen met stevige financiële hulp. ‘Ik geloof in de kracht van geld als hulpmiddel voor verandering,’ zegt Marjan. ‘Daarmee kun je actievoeren, lobbyen, experts inhuren. Geld helpt enorm ter ondersteuning.’

Zelf gaf het haar ook vrijheid, maar net zo goed een grote verantwoordelijkheid. ‘Zorg goed voor je geld, drukten mijn ouders me op het hart. Die boodschap krijg je mee. Ik heb ervoor gekozen om mijn erfenis met Mama Cash op een maatschappelijke manier in te zetten.’ Daarnaast gaf haar erfenis haar autonomie, op een praktische manier: ‘Ik kan daardoor bijvoorbeeld wonen waar ik wil, studeren wat ik wil, een relatie aangaan met wie ik dat wil. Kunnen doen wat je graag wilt, dat is vrijheid. Maar: áltijd met respect voor anderen, dat is het allerbelangrijkste.’

Jammer genoeg heeft nog steeds niet iedereen die vrijheid. Vrouwen verdienen soms niet genoeg om financieel onafhankelijk te kunnen zijn, terwijl geld een basisvoorwaarde is om te leven, om keihard buiten de lijnen te kleuren als je daar zin in hebt. En mensen die om wat voor reden dan ook hun geluk elders proberen te zoeken, wordt ook niet altijd vrijheid gegund. Zo is de manier waarop de regering met migratie omgaat haar een doorn in het oog. Marjan: ‘Migratie is normaal en van alle tijden. Mensen hebben altijd gereisd om elders een beter bestaan op te bouwen. Zo zijn mijn ouders ook hier gekomen. En dat geldt zowel voor het kindermeisje dat als au pair in een ander land gaat wonen, als voor mensen die vertrekken uit een land waar maatschappelijke vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. We zouden pragmatischer om moeten gaan met migratie, zonder al die hysterie eromheen. Ik hoop dat we daar nou eens anders tegenaan gaan kijken.’

mamacash.org

Lees ook de interviews van Do de Heij en Zina Abboud

You may also like

Interviews -

Laat je inspireren door Zina Abboud

Feministisch activist en politicoloog Marjan Sax is adviseur in de goededoelensector en als vrijwilliger betrokken bij onder andere We Are Here, een groep ongedocumenteerde vluchtelingen die aandacht vraagt voor hun situatie. Zij richtte in 1983 met vier anderen Mama Cash op, een stichting die wereldwijd vrouwenprojecten financieel ondersteunt. Actievoeren zit Marjan in het bloed. Ooit […]

Lees meer

Interviews -

Laat je inspireren door Do de Heij

Feministisch activist en politicoloog Marjan Sax is adviseur in de goededoelensector en als vrijwilliger betrokken bij onder andere We Are Here, een groep ongedocumenteerde vluchtelingen die aandacht vraagt voor hun situatie. Zij richtte in 1983 met vier anderen Mama Cash op, een stichting die wereldwijd vrouwenprojecten financieel ondersteunt. Actievoeren zit Marjan in het bloed. Ooit […]

Lees meer

Interviews -

LAAT JE INSPIREREN DOOR Marjan Sax

Feministisch activist en politicoloog Marjan Sax is adviseur in de goededoelensector en als vrijwilliger betrokken bij onder andere We Are Here, een groep ongedocumenteerde vluchtelingen die aandacht vraagt voor hun situatie. Zij richtte in 1983 met vier anderen Mama Cash op, een stichting die wereldwijd vrouwenprojecten financieel ondersteunt. Actievoeren zit Marjan in het bloed. Ooit […]

Lees meer
Back to top